Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ
Pályázati azonositó: HEFOP-2.2.1.-06/1.-2006-06-0017/4.0
 
Dátum: 2023.06.07.
Menü
Kapcsolat
Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ
8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 9.
Tel: (06 83) 360 120
Fax: (06 83) 360 120
szentgrot @ vmkami.sulinet.hu
Pályázati infók
A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás- fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg.
Képtár
Képtár
Képtár
Login
Név:
Jelszó:
Belép
Pályázat / Konzorciumi tagok / Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ látogatók: 4267  Nyomtatható
A Zalaszentgrót statisztikai kistérségét jelentő 24 település részére a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmény, valamint Zalaszentgrót város szociálisan rászorult lakosságának részére a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátásokat-, étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást- biztosítja. Az állományi létszám 9 fő jelenleg.

Az Intézmény minden dolgozója magáénak érzi azt a szemléletet, miszerint: A szakmai fejlesztési lehetőségekben, a jogszabályi előírásokhoz való igazodás, egy kliensközpontú szolgáltatás biztosítása csak egy jól ütemezett szakmai és anyagi források figyelembe vételével valósulhat meg. A cél, tehát olyan szolgáltatásokat nyújtani, amely a működési területen élő gyermekek és családok részére bővülő szolgáltatásokat biztosít. A "Családi Napok" rendezvénysorozata kiváló alkalomnak bizonyult a családok közösségmegtartó erejének demonstrálásához. A Családi Napok olyan emlékekkel gazdagították az adott település lakóinak életét, melyet szeretettel fogadtak, és fogadnak majd. A programok a családi kohéziós erőket növelik, jó fórum a gyermeki kapcsolat erősítésének, a közösségi élet iránti igény felélesztésének. Erősíti a Családi Napok programsorozata az intézmény munkájának "és munkatársainak szélesebb körű ismeretségét.

Az intézmény munkatársai megfelelő képesítés birtokában egyre több tapasztalat megszerzésével, folyamatos önképzéssel, hivatástudattal és emberszeretettel végzik munkájukat. 2005-ben 1 fő sikeres szociális szakvizsgát tett, 2 fő mediációs tanfolyamot végzett, 3 fő felsőfokú szociális szakirányú képzettséget szerzett, 5 fő eredményes záróvizsgát tett a "Küzdelem a munka világából…" című pályázat keretében középfokú szociális gondozó és ápoló képzésben.

Az intézmény a személyi és tárgyi feltételek biztosításán túl rendelkezik a legszükségesebb dokumentumokkal, melyek a folyamatos működést garantálják. Összességében megállapítható, hogy az intézmény az adott térségi feltételek között biztosítani tudja azt a szakmai hátteret, segítséget, szakszerű helyettesítéseket, melyek garantálják a térségi igények zavartalan ellátását.

2005-ben a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó munkatársak 40 alkalommal találkoztak a jelzőrendszer tagjaival, illetve alkalmanként a helyi önkormányzatok jegyzőivel, a városi gyámhivatalok munkatársaival, a gyermek hivatásos pártfogójával. A fentiekből tökéletesen látszik egyrészt az intézmény szakmai elkötelezettsége, másrészt a másodlagos célcsoporttal fenntartott aktív, napi kapcsolat. Így miután, az intézmény munkatársai adják az elsődleges célcsoport jelentős részét, illetve a másodlagos célcsoporttal élő, intenzív kapcsolatban vannak, ezért programban lévő részvétele nélkülözhetetlen.