Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ
Pályázati azonositó: HEFOP-2.2.1.-06/1.-2006-06-0017/4.0
 
Dátum: 2023.06.07.
Menü
Kapcsolat
Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ
8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 9.
Tel: (06 83) 360 120
Fax: (06 83) 360 120
szentgrot @ vmkami.sulinet.hu
Pályázati infók
A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás- fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg.
Képtár
Képtár
Képtár
Login
Név:
Jelszó:
Belép
Művészeti Iskola / Dráma tagozat / Színjáték Alapfok I. osztály - Manókák látogatók: 3961  Nyomtatható

A Színjáték Alapfok I. osztály ebben a tanévben14 fővel indult, 8 leánnyal és 6 fiúval, akik az általános iskolában 1. és 2. osztályba járnak. Az osztály jelenleg 17 fővel működik, mert a tanév során három 1. osztályos tanuló csatlakozott még a csoporthoz.

Ennek a csoportnak is a drámajáték a fő tantárgya, mellyel heti 2x45 percben foglalkoznak a gyerekek. Ugyanakkor ők már beszéd- és mozgásgyakorlatokat, valamint vers- és prózamondást is tanulnak. Beszéd- és mozgásgyakorlatokkal heti 1x45 percben foglalkoznak a gyerekek, ugyanúgy, mint vers- és prózamondással.

A drámajáték célja, hogy dramatikus tevékenységformákon, készség- és képességfejlesztő valamint improvizációs gyakorlatokon, játékokon keresztül fejlessze a gyerekek érzelmi, értelmi, szociális és fizikai készségeit, képességeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, segítse közösségbe való beilleszkedését. Mindez játékos formában zajlik, ahol a gyerekek a számukra legjobb ismeretszerzési mód, a játék segítségével vesznek részt a tanulási folyamatban.

Drámajáték órákon a tanév elején csoportépítő, bizalomfejlesztő, valamint kapcsolatteremtő játékokkal foglalkoztunk, azért, hogy a csoport tagjai megismerjék egymást, és képesek legyenek együttműködni a játékok során. Minden órakezdéskor bemelegítő, mozgásos játékokkal kezdtünk, aztán következtek a különböző fejlesztendő területek játékai. Foglalkoztunk fantáziafejlesztő játékokkal, szituációs játékokkal, improvizációs játékokkal, beszéd – és mozgásfejlesztő játékokkal, figyelemfejlesztéssel, amelyek a második félévben is előkerültek.

A második félévben ritmusgyakorlatokkal és játékokkal, kombinált koncentrációs és memóriafejlesztő gyakorlatokkal és játékokkal, valamint dramatikus játékokkal is foglalkoztunk

A beszédgyakorlatok tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, természetessé válásához és maradásához, az adottságaiknak és képességeiknek megfelelően.

Beszédgyakorlat órákon a gyerekek megismerkedtek a különféle légzéstípusokkal, tanultak különböző lazítógyakorlatokat, légzőgyakorlatokat, hanggyakorlatokat, valamint hangjátékokkal is foglalkoztunk. A második félévben az eddigieken kívül artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatokat, valamint hangsúlygyakorlatokat sajátítottak el a gyerekek.

A mozgásgyakorlatok tanításának célja, hogy a tanulókat felkészítse, illetve alkalmassá tegye a csoportos dráma- és színjáték foglalkozásokon történő részvételre, a próbaállapot elérésére, és megvédje őket az esetleges sérülésektől.

Mozgásgyakorlat órákon bemelegítő játékokat, indítás-megállás gyakorlatokat, talajra szoktató játékokat valamint mozgást utánzó szituációs játékokat csináltunk, amelyeket a második félévben bővítettünk.

A vers-és prózamondás tanításának elsődleges célja, hogy megismertessen a tanulókkal – érdeklődési körüknek megfelelően- különböző műfajokhoz tartozó irodalmi alkotásokat, valamint felkészítse a tanulókat a művészi beszéd és a nonverbális kifejezőeszközök tudatos használatára.

Vers- és prózamondás órákon légzéstechnikai gyakorlatokkal, hanggyakorlatokkal, ritmusgyakorlatokkal, valamint kedvenc verseinkkel foglalkoztunk.

A csoport 2. osztályos tagjaival a Növök című szerkesztett játékot készítettük el, amellyel a 2009. 12. 05-ei Szülő - Gyerek Találkozón be is mutatkoztunk.

A második félévben Lázár Ervin: Négyszögletű kerek erdőjéből a Vacskamati virágja című darabot vittük színre szintén a másodikos gyerekekkel, amelyért a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei döntőjén bronz minősítést kaptunk.

A következő tanévben folytatni szeretnénk az eddigi munkát, és még jobb eredményeket szeretnénk elérni.

Manókák – 1. osztályosok: Révész néni/ bácsi

Manókák – 1. osztályosok: Szigetek