Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ
Pályázati azonositó: HEFOP-2.2.1.-06/1.-2006-06-0017/4.0
 
Dátum: 2023.03.25.
Menü
Kapcsolat
Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ
8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 9.
Tel: (06 83) 360 120
Fax: (06 83) 360 120
szentgrot @ vmkami.sulinet.hu
Pályázati infók
A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás- fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg.
Képtár
Képtár
Képtár
Login
Név:
Jelszó:
Belép
Művészeti Iskola / Dráma tagozat / Színjáték előképző I. II. Osztály - Ovis drámások látogatók: 3921  Nyomtatható

A Színjáték Előképző I. II. osztály a 2009/ 2010- es tanévben 16 tanulóval indult, zömében előképző I. osztályos gyerekekkel, akik ebben a tanévben kezdték tanulmányaikat a Művészeti Iskolában.

A 16 tanulóból 5 leány, 11 fiú, zömében nagycsoportos óvodás gyerekek, akik az előképző évfolyamokon drámajátékokkal ismerkednek meg, heti 2x45 percben. Félév végére a csoport létszáma 19 fő lett, jelenleg pedig 22 gyermek jár a csoportba.

A drámajáték célja, hogy dramatikus tevékenységformákon, készség- és képességfejlesztő valamint improvizációs gyakorlatokon, játékokon keresztül fejlessze a gyerekek érzelmi, értelmi, szociális és fizikai készségeit, képességeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, segítse közösségbe való beilleszkedését. Mindez játékos formában zajlik, ahol a gyerekek a számukra legjobb ismeretszerzési mód, a játék segítségével vesznek részt a tanulási folyamatban.

A gyermekek a játékos drámafoglalkozásokon észrevétlenül sajátítják el az iskolakezdéshez nélkülözhetetlen ismereteket is. Több felmérés igazolta, hogy azok a gyermekek, akik ezeken a foglalkozásokon részt vettek, jobb eredményeket értek el az iskolában.

Néhány példa a drámajátékok fejlesztő hatására:

A figyelemfejlesztő játékok folyamatos használatával a gyerekek egyre több ideig lesznek képesek figyelmük összpontosítására, amely a tanórákon elengedhetetlen feltétele az ismeretszerzésnek.

A mozgásos gyakorlatok és játékok segítségével tudatosítjuk a térirányokat (lent, fent, jobbra-balra), aminek pontos használata az írás és olvasás tanulásában játszik nagyon fontos szerepet.

Nagy hangsúlyt fektetünk az érzékszervi fejlesztésre ( látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás ), a beszédfejlesztésre ( magyar órát segíti), a ritmusérzék fejlesztésére ( ének órát segíti ) is.

A csoportépítő és bizalomfejlesztő gyakorlatok és játékok a gyerekek szocializációját, csoportba, osztályba való könnyebb beilleszkedését segítik, melynek későbbi életük során is hasznát veszik.

A tanév elején csoportépítő játékokkal foglalkoztunk annak érdekében, hogy az óvodában négy különböző csoportból érkező gyerekek megismerjék egymást, és képesek legyenek együttműködni a játékok során. A csoportépítés egész évben folyamatos a tanórákon, mert a csoportba mindig érkeznek új gyerekek, akiknek beilleszkedését ezekkel a játékokkal segítjük.

Emellett a félév során figyelemfejlesztő játékokkal, szabályjátékokkal, mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatokkal és játékokkal, ritmusfejlesztéssel, szerepjátékokkal valamint utánzó játékokkal foglalkoztunk.

A második félévben az érzékelő játékok, a beszédgyakorlatok, a bizalomgyakorlatok és játékok, valamint az improvizációs gyakorlatok és játékok kerültek előtérbe a tanórákon.

Óvis Drámások- Őrjáték

Óvis Drámások – Keresd a labdát

Óvis Drámások –Ne aggódj, megmentünk!

Óvis Drámások – Jöhet a kidobó!